Kalite Politikamız

Combined ShapeCreated with Sketch.

Kalite Politikamız

Günümüzdeki teknolojik uygulamaları, standartları, yönetmelik ve mevzuatları sürekli izleyerek müşterilerin beklentilerine uygun hizmetler sunmayı,

v Müşterilerimizin ihtiyaçlarını etkili ve güvenilir olarak zamanında sağlamayı, yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı gizlilik ve saygı çerçevesinde yerine getirmeyi,

v Satış öncesi ve sonrası gerekli hizmeti sunarak müşteri sadakatini artırmayı, 

v İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
v Tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde çalışmayı,

v Satış gelirlerimizi artırarak ve yeni istihdam alanları yaratarak, kalitemizle sürekli gelişmeyi sağlamak,
GENCER KARAVAN SAN. TİC. A.Ş.; Yönetim Sistemleri konularında Yasal Mevzuatlara ve Standartlara uyacağımızı

v Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlar ve diğer şartlara, 

GENCER KARAVAN SAN. TİC. A.Ş. politikası ve prosedürlerine uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

v ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kapsamında mevzuatlara uygun hareket ederek çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak farkındalık oluşturmayı, iş kazalarına ve çevre kirliliğine karşın tutumlarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmeyi, uygulamalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,

v Sürekli gelişim için eğitimin gerekliliğine inanan, etik değerlere önem veren, iletişim ve katılımcılığı benimseyen ölçme ve kıyaslama yöntemleri kullanarak öz değerlendirme yapan kurum kültürünü oluşturmayı,

v Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak çevreye duyarlı hareket etmeyi ve bu çerçevede verimliliğimizi artırmayı,

v Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini alarak Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faaliyetlerine katılımını sağlamayı,

v Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilincini yaymayı, İş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

v Gerçekleştirilen tüm projelerin tüm aşamalarında çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmeyi, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek için önceden analiz yapmayı ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanım çalışmaları yapmayı,

v Çevre kirlenmesinin önlenmesi için atık yönetimine yönelik faaliyetleri tanımlamayı, takip ederek güncel tutmayı çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi,

v “Talepleriniz, başarımızın anahtarıdır.” Bu bilinçle Kalite – İSG- Çevre hedeflerimize ulaşmak için çalışmayı,


GENCER KARAVAN SAN. TİC. A.Ş.; Yönetim Sistemleri konularında Yasal Mevzuatlara ve Standartlara Uyacağımızı TAAHHÜT EDERİZ.